Disposem d’una àmplia gamma de serveis per a solucionar els problemes de les empreses, de persones amb rendes i patrimonis significatius, dels grups familiars i dels inversors no residents.

Tenim una àmplia xarxa de despatxos espanyols i estrangers amb la que col·laborem en aquella àrea que requereix una determinada especialització o implantació local.

FISCAL TRIBUTARI

Serveis a empreses i particulars residents i no residents:
 • Assessoria fiscal integral.
 • Representació i defensa davant l'Agència Tributària i els tribunals.
 • Planificació fiscal del futur de l'empresa i els seus socis.
 • Operacions internacionals.
 • Inversió espanyola a l'estranger.
 • Inversió estrangera a Espanya.
 • Reestructuració empresarial, fusions, escissions, bescanvi i aportacions.
 • Preus de transferència.

LEGAL MERCANTIL

 • Constitució de Societats.
 • Modificacions estatutàries.
 • Nomenament i cessament d'Administradors i apoderats.
 • Contractes mercantils.
 • Compravenda d'accions i participacions.
 • Fusions, escissions, bescanvis i aportacions.

LEGAL CIVIL

 • Redacció de contractes civils.
 • Redacció de testaments.
 • Liquidació d'herències amb adjudicació de béns i liquidació de l'impost de successions.
 • Donació de béns i liquidació de l'impost de donacions.

EMPRESA FAMILIAR

 • Estudi de la successió de l'empresa familiar.
 • Estudi de les relacions entre les famílies propietàries de l'empresa, i amb l'empresa.
 • Redacció del protocol familiar i dels testaments dels socis.
 • Redacció dels Estatuts de les empreses quant a òrgans de direcció i a transmissió de les accions.

GESTIÓ FISCAL, LABORAL I COMPTABLE

 • Elaboració i presentació de declaracions tributàries.
 • Elaboració de la comptabilitat de l'empresa.
 • Elaboració i presentació dels Comptes Anuals.
 • Redacció de contractes de treball.
 • Elaboració de nòmines.
 • Liquidació de la Seguretat Social de l'empresa.

IMMOBILIARI

 • Assessoria en les operacions immobiliàries d'empreses i particulars.
 • Compravenda d'immobles.
 • Arrendament d'immobles.
 • Promoció immobiliària.
 • Societats immobiliàries amb bonificacions fiscals.