GABINETE LUIS BURGUES, S.A.P. és una societat de professionals, advocats i economistes, fundada el 1953 per Luis Burgués Bobet i el seu objectiu és donar serveis integrals d’assessorament a empreses i a particulars en els àmbits fiscal, mercantil, civil i econòmic-comptable.. Disposem d’un equip cohesionat de professionals amb alta formació tècnica, passió per la qualitat i per la feina ben feta, que dediquen el temps necessari per comprendre les necessitats dels nostres clients i resoldre els seus problemes. Per això la nostra firma ofereix un servei molt personalitzat, de manera que un soci porti permanentment els assumptes dels seus clients i sigui el seu interlocutor habitual, pel que coneixerà en profunditat la seva empresa i el seu patrimoni. La nostra actuació professional es regeix sempre pel compliment dels principis ètics i codis de conducta dels respectius col·legis professionals. El Gabinet està especialitzat en l’assessorament permanent de l’empresa familiar, i el disseny d’estratègies que permetin aprofitar al màxim els avantatges fiscals i mercantils dels quals poden gaudir aquestes companyies i els seus socis i que faciliten la continuïtat de l’empresa en el futur. Portem també l’assessorament permanent de patrimonis particulars, posseïts a títol personal o a través de societats patrimonials, minimitzant els costos fiscals de la seva operativa i dels de la seva transmissió sigui per venda, donació o herència.